COVID-19 maatregelen

Wereldwijd zorgt de COVID-19 pandemie voor heel wat beperkingen.
TCAsse wil, net als zovelen, waar mogelijk helpen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Daarom vragen we aan ieder lid om de maatregelen, genomen door de nationale veiligheidsraad en verduidelijkt door TennisVlaanderen, zo strikt mogelijk toe te passen.

TCAsse wenst je nu én in de toekomst véél tennisplezier.

Covid-19 update
n.a.v. overlegcomité 22 december 2021

 

 

Op het overlegcomité van woensdag 22 december werden opnieuw strengere maatregelen aangekondigd om de opmars van de Omicron-variant te vertragen. Tennis en padel werden gelukkig grotendeels gevrijwaard van bijkomende strenge maatregelen.

We zetten de belangrijkste nieuwe maatregelen, die ingaan vanaf zondag 26 december, voor jullie op een rijtje:

 • Recreatief en competitief tennis en padel, zowel indoor als outdoor, is nog steeds toegestaan. 
 • Publiek is niet langer toegelaten, zowel indoor als outdoor geldt er een verbod. Er zijn 2 uitzonderingen op dit verbod:
  • Voor jeugdspelers tot en met 17 jaar en G-sporters zijn 2 meerderjarige begeleiders toegestaan.
  • Bezoekers die deel uitmaken van de horecazaak zijn toegelaten maar onderhevig aan de regelgeving binnen de horeca.
 • Sportkampen zijn nog steeds toegestaan, maar enkel zonder overnachting.
 • Bijkomend worden nog enkele aanbevelingen geformuleerd:
  • Er wordt geadviseerd kleedkamers enkel te gebruiken voor noodsituaties.
  • Een staking van de activiteiten wordt aanbevolen wanneer 1/3 van de deelnemers positief testen of in quarantaine zijn. 
 • De eerder gecommuniceerde maatregelen blijven uiteraard ook gelden.

We vragen clubs en spelers deze maatregelen zo goed mogelijk na te leven en op die manier bij te dragen aan een veilige sportomgeving.
 

Beste clubs,

Op de website https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ kan je alle laatste nieuws m.b.t. de huidige regels in de sportsector terug vinden.

 

Hieronder de belangrijkste regels/aanpassingen:

Situatie vanaf 27 november

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ….
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Om iets te eten of te drinken.

Publiek

 • Vanaf 29/11: indoor publiek is niet toegelaten, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar.

Kleedkamers

 • Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • We adviseren met aandrang om volgende zaken op te nemen in een actieplan voor het gebruik van kleedkamers. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleefkamer niet langer dan 15 minuten gebruikten. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft.
  • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Sporthalmedewerkers Koen & Ludo.

 

Sporthal Waalborre

Potaarde 14, 1730 Asse

tel. 451.20.34.

e-mail : sporthal.waalborre@asse.be

Beste kinderen, beste ouders,

De/onze tennisloods wordt vanaf donderdag 21 januari 2021 omgebouwd tot een vaccinatiecentrum voor Asse-Merchtem-Opwijk. Hierdoor is de sportloods niet beschikbaar. Noodgedwongen worden de tennislessen in de sportloods stopgezet.
De lessen in de sporthal kunnen blijven doorgaan.

De les nu woensdag (morgen, 20/1/2021) in de sportloods gaat DOOR.

Het bestuur en de trainers hebben vele alternatieven onderzocht, maar hebben besloten dat ze geen kwalitatieve oplossing kunnen aanbieden.
Vandaar dat we met spijt aankondigen dat

                – De lessen op woensdag in de sportloods STOPGEZET worden

                – De lessen op zaterdag in de sportloods STOPGEZET worden

                – De lessen op zaterdag in de sporthal GAAN DOOR

 De stopzettting van de lessen in de sportloods is tot het einde van de reeks winterlessen.

 Bij inschrijven voor de lessen was vermeld dat er een terugbetaling zou volgen indien de lessen door COVID-19 stopgezet worden. We houden onze belofte en gaan komende tijd de terugbetalingen uitwerken.

 De onbeschikbaarheid van de sportloods en bijgevolg het stopzetten van de tennislessen vinden we een spijtige zaak. Maar TCAsse blijft niet stil zitten en gaat aan de slag om de lentelessen zo goed én zo snel mogelijk op te starten. We houden u op de hoogte.

 Hou je goed, hou het veilig. Zo kunnen we met z’n allen samen deze moeilijke periode zo snel mogelijk afsluiten.

Sportieve groeten,

 Bestuur en trainers

TCAsse Beste kinderen, beste ouders,


Het zijn rare tijden. Het zijn moeilijke tijden. Dat is een understatement, maar hoeven we jullie zeker niet te vertellen.
TCAsse wil in deze omstandigheden, net als in de voorbije periode, ook de richtlijnen volgen: Beperk alle mogelijke contacten.

Zaterdag, bij het begin van de vakantie, is er nog een les gepland.
Het bestuur heeft beslist om deze les NIET te laten doorgaan.
Op deze manier willen we het aantal contacten voor de kinderen, ongeacht hun leeftijd, beperken. 
Ook naar onze trainers dragen we als club een verantwoordelijkheid. Zo willen we nu het risico ook voor hen beperken.
En tot slot geeft dat TCAsse ook tijd om zich te organiseren nu we groepen hebben die obv leeftijd helemaal wel, helemaal niet of met beperkt aantal kinderen les kunnen krijgen. 

De les nu zaterdag gaat dus NIET door. 

Van zodra de omstandigheden wijzigen en terug les kan/mag gegeven worden, zullen we de lessen zeker heropstarten.
Jullie zullen via mail en via de website op de hoogte gehouden worden.

Met sportieve groeten,

TCAsse

P.S.: Is er een terugbetaling voorzien bij stopzetting activiteiten?
TCAsse voorziet in een tegemoetkoming van 7EUR/nog te geven les(*) indien de lessen vroegtijdig stopgezet moeten worden omwille van bvb COVID-19. 
De afrekening wordt op het einde van de winterlessen opgemaakt.

(*) Nog te geven les = 20 lessen – aantal reeds gegeven lessen 

Beste ouders, kinderen,

 

Recent zijn de COVID-richtlijnen door de regering aangepast, verstrengd.

De omzetting van de richtlijnen en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden, is net verspreid door TennisVlaanderen.

TCAsse zal deze richtlijnen uiteraard volgen.

 

De code oranje bepaalt dat lessen kunnen BLIJVEN DOORGAAN.

De trainers zullen het nodige doen om de lessen aan te passen in overeenstemming met de richtlijnen.

Het blijft ook nog steeds niet mogelijk om toeschouwers toe te laten in de infrastructuur.

 

We begrijpen echter ook dat u zelf zou beslissen om uw kind niet te laten deelnemen aan de lessen. Om welke reden dan ook.

Wil u in dat geval wel steeds op voorhand een mailtje sturen aub.

Hiervoor zijn de mailadressen les_zaterdag@tcasse.be en les_woensdag@tcasse.be beschikbaar.

Dat maakt het voor de trainers mogelijk om hun lessen voor te bereiden voor het aantal verwachte kinderen.

 

TCAsse wil ook nogmaals vragen om je kind bij het minste vermoeden thuis te houden.

Uiteraard vragen we om TCAsse via de hierboven vermelde e-mailadressen in te lichten van zodra uw kind COVID-symptomen heeft.

Gepaste maatregelen zullen op dat moment genomen worden, ook in functie van medespelers.

Enkel op die manier kunnen we zolang mogelijk doorgaan in veilige omstandigheden.

 

Sportieve groeten,

 

TCAsse

 

P.S.: De informatie verspreid door TennisVlaanderen kan je hier vinden:

https://www.tennisvlaanderen.be/maatregelen-coronavirus

TCAsse houdt zich aan de afspraken gemaakt door TennisVlaanderen dwz

Bij code Oranje

* De lessen mogen doorgaan, indoor tot groepen 50 personen

* Mondmaskers verplicht bij aankomst, niet tijdens de lessen

* Toeschouwers indoor zijn VERBODEN

Bij code Rood

* De lessen worden opgeschort. Specifieke communicatie volgt van zodra meer informatie gekend is.

Beste tennisvriend(in),

 

De coronamaatregelen zijn sterk aangescherpt. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de tennisbeleving.

TennisVlaanderen heeft de maatregelen voor tennisclubs aangepast.

Het bestuur vertaalt deze richtlijnen als volgt voor onze club:

 

* het gebruik van het mondmasker is verplicht op de club.

Zowel binnen als buiten dragen we het mondmasker.

Kom je toe op de club … draag het masker.

Ga je naar toilet, je drankje afhalen aan de bar, naar de kleedkamer, … draag je masker.

Tijdens het spelen mag je je masker afdoen. Ook wanneer je aan een tafel zit om iets te drinken hoef je het mondmasker niet te dragen.

 

* Kom je spelen, dan is registratie via de website verplicht. Gelieve ook je gastspeler te vermelden bij een reservatie (kies “onbekende gast” in het systeem).

Voor bezoekers aan de club die niet spelen is er een registratieboek waar hun aanwezigheid in vermeld moet worden.

 

* Wil je na de wedstrijd iets drinken, dan kan dat nog steeds. Bij voorkeur buiten.

De tafeltjes werden verder uit elkaar geplaatst.

Blijf in je groepje en beperk zoveel mogelijk contacten met andere aanwezigen.

De barman/vrouw moet het mondmasker dragen.

 

* Volg alle hygïenemaatregelen strikt op.

Ontsmet je handen bij aankomst, na het spelen, na douche, na toiletbezoek, … Alle materiaal is aanwezig aan de bar en aan de kleedkamers.

 

* De beslissing over de vrouwendag op 15 augustus 2020 houden we nog even in beraad.

Volg de website op voor verdere informatie.

Of de interclubs in het najaar doorgaan is door TennisVlaanderen nog niet beslist.

 

* De stagekampen voor de kinderen gaan door.

Wel houden we rekening met kleinere bubbels, meer scheidingen tussen de groepen, …

 

 

Het is duidelijk dat we de komende vier weken opnieuw genoegen moeten nemen met ‘iets minder’ om dan erna hopelijk weer ‘iets meer’ te kunnen.

Laat ons nu met z’n allen de maatregelen strikt toepassen en op een veilige manier genieten van wat wél nog kan.

 

We rekenen op jullie allemaal!

 

Het bestuur

Tennisclub Asse