Beurtrol bar TCAsse

Uittreksel uit TCA huishoudelijk reglement:

Om de bar van het clubhuis op regelmatige tijdstippen te kunnen openstellen voor de spelende leden en hun genodigden, is voor de formule ‘beurtrol’ gekozen. Om deze taak verder te vergemakkelijken werd tevens de ‘verbruikerskaart’ in omloop gebracht. 
Niet alleen omwille van het solidariteitsgevoel onder de leden, maar ook omwille van de financiële leefbaarheid van de club is de beurtrol ‘verplicht voor alle leden vanaf het jaar waarin men 19 jaar wordt’.
Het bestuur wendt alle mogelijke middelen aan om de leden tijdig in te lichten aangaande hun beurtrol : website, e-mail, ad valvas in het clubhuis.

Het volledige huishoudelijk reglement vind je hier

 

 De naam, telefoonnummer(s) werden opgehaald uit TennisVlaanderen. Indien deze  niet correct zijn, gelieve aan te passen in je profiel.